Gevelreiniging

Het uitvoeren van een gevelreiniging

Bij een gevelreiniging wordt de gevel van een gebouw professioneel gereinigd. Dit kan zowel particuliere woningen betreffen als bedrijfspanden. De gevel wordt deskundig ontdaan van vuil, aanslag en graffiti. Een gevelreiniging kan uitgevoerd worden met chemische middelen, met een laser, met stoom en met een combinatie van water met zand.

Waarom een gevelreiniging?

Door uitlaatgassen en natuurlijke invloeden ontstaat er aanslag op gevels. Mossen en algen kunnen zich nestelen op voegen en door temperatuurverschillen scheurvorming veroorzaken. Door scheurvorming, krijgt regenwater een kans zich een weg te banen naar binnen. Zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde ontstaat dan vochtdoorslag, met op termijn schimmels. Ook door menselijke invloeden ontstaat gevelvervuiling. Verf die afbladdert en graffiti zorgen voor een onverzorgd uiterlijk van de gevel. Door de gevel te laten reinigen, ziet de gevel er weer proper uit en wordt ook de levensduur verlengd.

Technieken gevel reinigen

De specialist in gevelreiniging kan gebruikmaken van diverse technieken voor het reinigen van de gevel. De techniek die gekozen wordt hangt af van de mate van vervuiling en het materiaal waar de gevel van is gebouwd. Hierbij wordt gewerkt met de volgende methodes:

  • Gevelreiniging stoom: Bij licht vervuilde gevels door algen en mos, zijn schoonmaakmiddelen niet noodzakelijk.  De gevel wordt in zo’n geval gereinigd met heet water met een temperatuur van tussen de 100 tot 150 graden Celsius. Met een hogedrukspuit wordt de vervuiling van de gevel afgespoten.
  • Gevelreiniging chemisch: Voor hardnekkige vervuiling wordt de gevel chemisch gereinigd. Bij een chemische gevelreiniging wordt gebruikgemaakt van een chemisch of biologisch schoonmaakmiddel. De keuze van het schoonmaakproduct hangt samen met de ondergrond en mate van vervuiling. Het schoonmaakmiddel wordt op de gevel aangebracht en nadat de inwerktijd voltrokken is, weggespoten met een hogedrukspuit of stoom.
  • Gevelreiniging zandstralen: Zandstralen is de meest invasieve techniek, waarbij zand, vermengd met water, onder hoge druk tegen de gevel wordt gespoten. De zandkorrels schuren het vuil van de gevel af. Deze methode wordt gehanteerd bij zwaar bevuilde gevels en kan niet worden toegepast op poreuze soorten steen. Zandstralen zonder toevoeging van water is bij wet verboden.
  • Gevelreiniging nevelstralen: Nevelstralen is de minst agressieve vorm om een gevel te reinigen en wordt toegepast bij kwetsbare materialen en monumenten. Een zachte mineraalsoort wordt onder lage druk tegen de gevel gespoten. Door gebruik te maken van mineralen wordt de gevel niet beschadigd. Een andere benaming hiervoor is mineraalwassen.

Het reinigingsbedrijf zal eerst een bezoek brengen aan de locatie om een analyse te maken van het type ondergrond en de mate van vervuiling. Op basis hiervan worden de materialen en methode gekozen die de vervuiling verwijderen, maar de gevel niet beschadigen. Daarnaast bieden de meeste gevelreinigingsbedrijven de mogelijkheid de muur, na reiniging, te impregneren met een waterafstotend product. Hiermee blijft de muur langer schoon.

Kosten van een gevelreiniging

Een eenduidige gevelreiniging prijs is lastig te geven, omdat de vervuiling in gradaties varieert. Ook de bereikbaarheid en de oppervlakte, beïnvloeden de prijs. Gemiddeld worden de volgende prijzen gehanteerd:

Een gevelreiniger kan een offerte opstellen per m2 of voor de complete opdracht. Wil je zelf een prijs voor de gevel ontvangen? Neem dan contact op met een professioneel gevelreinigingsbedrijf. Meer informatie over gevelreiniging en schoonmaakbedrijven, lees je terug op deze website.

 

 

 

 

Schoonmaakbedrijf