Industriële reiniging

Wat is een industriële reiniging?

Een industriële reiniging is een professionele reiniging van sevesobedrijven. Machines en installaties bij productiebedrijven worden industrieel gereinigd. Door het reinigingsproces blijven machines in goede conditie, blijft de werkvloer schoon en wordt voldaan aan de wetgeving. Een industriële “schoonmaak” bij bedrijven is wat anders dan een industriële “reiniging”. Dit betreft bijvoorbeeld de reiniging van parkings en bedrijfspanden.

Industriële reiniging bij bedrijven

Gespecialiseerde schoonmaakbedrijven, zorgen voor de industriële reiniging van de verschillende machines bij bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, behandelen of opslaan. De schoonmakers zijn getraind in het uitvoeren van een industriële reiniging met speciale technieken. Ook kunnen deze medewerkers vaak op moeilijk bereikbare plaatsen schoonmaken; bijvoorbeeld door gebruik te maken van rope access technieken.

Methoden voor industriële reiniging

Een industriële schoonmaker moet rekening houden met het soort materiaal dat schoongemaakt moet worden, de locatie en het reinigingsmiddel. Om schade aan apparatuur en materialen te voorkomen, kan de schoonmaker gebruikmaken van verschillende methoden en materialen:

  • Droogijsstralen: Deze droge manier van schoonmaken is geschikt voor apparatuur dat niet in contact mag komen met water. Droogijs is gemaakt van bevroren koolzuurgas, dat verdampt. De droogijskorrels worden met perslucht tegen het vervuilde oppervlak gespoten en verdampen. Deze methode is 100% ecologisch.
  • Chemische reiniging: Geschikt voor apparatuur dat niet gedemonteerd kan worden en ontoegankelijk is, bijvoorbeeld leidingen en opslagtanks. De chemicaliën circuleren in een wateroplossing door de machine en worden hierna, samen met het vuil, afgevoerd. De chemische reiniging van een gevel kan ook worden toegepast door industriële schoonmaakbedrijven om vuil en groene aanslag van bedrijfspanden te verwijderen.
  • Hogedruk reinigen: Het verwijderen van coatings, roest en verfresten wordt vaak gedaan met de hogedruk techniek. De kracht in de hogedrukspuit kan oplopen tot een pompvermogen van 750 pk en een pompdruk tot 3.000 bar.
  • Vacuüm reinigen: Met hulp van vacuümwagens is het mogelijk zowel droge als natte stoffen weg te zuigen. Hiermee kun je bijvoorbeeld vaten, opslagtanks, putten en silo’s leeghalen. De vacuümwagen transporteert het opgezogen product naar de juiste plek  waar het verder afgebroken wordt.
  • Robot tankcleaning: De robot cleaner wordt ingezet bij gevaarlijke materialen, waar de schoonmaker niet mee in aanraking mag komen. Een voorbeeld zijn opslagtanks voor olie. Er zijn op afstand bestuurbare robot cleaners, automatische robot cleaners en magnetische robot cleaners. 
  • Spongeblasting: Een methode waarbij miljoenen minuscule sponsjes met hoge snelheid worden afgevuurd op het te reinigen oppervlak. Een groot voordeel is dat het oppervlak hierdoor niet kan beschadigen en er geen stof vrijkomt. De sponsjes zuigen het vuil op en zijn recycleerbaar. Spongeblasting is net als droogijsstralen een duurzame schoonmaak techniek.

Een industrieel reiniger voert compleet andere werkzaamheden uit dan een schoonmaker van kantoren en woonhuizen. In Vlaanderen is opleidingsinstituut Faros de enige aanbieder van de opleiding tot industrieel reiniger. Hierbij komen zaken als ademhalingsbescherming en het werken in een kleine ruimte aan bod en behaal je direct je VCA-certificaat.

Wanneer industriële reiniging?

Wanneer je werkt bij de facilitaire dienst van een seveso bedrijf in bijvoorbeeld de petrochemische industrie, krijg je te maken met industriële reinigingsspecialisten. Als particulier is de kans klein dat je ooit gebruikmaakt van een spongeblasting. De ontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche staan niet stil en het is dan ook niet uitgesloten dat bepaalde technieken uit de industriële sector worden overgenomen door de particuliere sector. 

Voor meer informatie over industrieel reinigen, kun je contact opnemen met een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf. Algemene informatie over schoonmaken en schoonmaakbedrijven, lees je terug op deze website.

industriële reiniging

Schoonmaakbedrijf